Arhiva kategorije: Preventiva

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Preventivne akcije

 

Vatrogasna preventiva, t.j. preventivne mjere zaštite od požara su skup mjera i radnji koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su slijedeće:

 • U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
 • Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koj moraju     biti nepropusni za plinove i iskre
 • Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
 • Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
 • Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti
 • Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
 • Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
 • Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava
 • Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
 • Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
 • Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
 • Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati
 • Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
 • Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji
 • Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara
 • Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S-6) za gašenje početnih požara
 • Uključite jednu osobu Vašeg domaćinstva u vatrogasno društvo, da protupožarna preventiva bude sastavni dio Vašeg domaćinstva, pa ćete mirnije i sigurnije graditi bolje sutra

text preuzet sa stranice Hrvatske vatrogasne Zajednice