DVD Novi Marof

dvd-novimarof_malilogo web:www.dvd-novimarof.hr

Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Marof danas djeluje temeljem propisanih zakonskih odredaba, a glavne značajke i zadaci Društva sadržani su u našem Statutu .

DVD Novi Marof djeluje iz Protupožarnog Centra u Novom Marofu, u Vatrogasnoj ulici, udruženo je u Vatrogasnu zajednicu grada Novi Marof , a time i u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije .

 

Društvo ima vatrogasnu postrojbu, aktivnu, koja broji 40 članova i pričuvnu sa 10 članova. DVD Novi Marof razvrstano je u kategoriju “A” operativne vatrogasne spremnosti, koja znači da je naša vatrogasna postrojba nosioc protupožarne zaštite na području grada Novog Marofa, a područje djelovanja našega DVD-a osim spomenutog teritorijalnog područje grada Novog Marofa, ali i Varaždinske županije ukoliko vatrogasni zapovjednik VZŽ isto zatraži od naše vatrogasne postrojbe.

Najviši organ upravljanja DVD-a,  Skupština Društva, danas broji 55 članova i članica, a u Društvo je učlanjeno još više od 60 članova i članica, odnosno na kraju prošle godine bilo je po Matičnoj knjizi  ukupno 119 članova u svim kategorijama članstva. Isto tako u Društvu se vodi evidencija prikupljanja podupirajuče članarine na kraju svake godine u vidu dobrovoljnih priloga, tako da prema evidenciji od prošle godine ukupno imamo 1.200 uplatitelja podupirajućih članova.

Uz Skupštinu, kao izvršno tijelo, Društvo ima Upravni odbor, koji broji 11 članova, a koji su izabrani na prošlogodišnjoj izbornoj Skupštini, na čelu sa Predsjednikom Društva Nedeljkom Vukalovićem i Zapovjednikom vatrogasne postrojbe DVD-a Dubravkom Štefecom.

Što se tehničke opremljenosti tiče Društvo i vatrogasna postrojba trenutno raspolaže sa četiri vatrogasna vozila; tri navalna vatrogasna vozila, te kombi koji nam služi za prijevoz članstva.

Kombi vozilo Peugeot Boxer doveženo je u vatrogasnu garažu sredinom mjeseca prosinca prošle godine, a uz navalna vozila 20 godišnji TAM 130 i 31 godišnji TAM 170, posjedujemo i navalno vozilo IVECO MAGIRUS iz 2004. godine. Društvo je također opremljeno i određenom skupnom i osobnom vatrogasnom opremom, ali kao i u većini vatrogasnih postrojbi, poglavito u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, još nam opreme nedostaje jer iako smo dobrovoljci, trudimo se vatrogasne zadaće obavljati što profesionalnije, a to zahtjeva i noviju, suvremeniju opremu.

Uz navedenu opremu koja je neophodna za uspješno rješavanje vatrogasnih zadataka,  u Društvu se konstantno vodi računa i o osposobljenosti članova vatrogasne postrojbe tako da danas Društvo ima 16 vatrogasnih časnika i časnika I. klase od kojih je 8 vatrogasnih tehničara, te 1 višeg časnika I. kl. koji je i vatrogasni inženjer, uz njih još je 9 dočasnika I. kl., 6 dočasnika, 19 vatrogasaca I. kl. i 12 vatrogasaca.  Isto tako uz osnovna zvanja članovi vatrogasne postrojbe osposobljavaju se i za specijalnosti tako da je u rujnu, listopadu i studenom prošle godine desetak članova vatrogasne postrojbe prošlo specijalizacije iz specijalnosti uporabe aparata za zaštitu dišnih organa, uporabe hidrauličkih i pneumatskih alata te obuku u simulatoru plamenih udara. Mora se također i naglasiti da večina članova operativne postrojbe ima obavljen lječnički pregled kako bi mogli obavljati i izvršavati vatrogasne zadatke.

Text preuzet sa web stranica dvd-a Novi Marof